Arrangementer i Felix i april 2024

År: 2023 | 2024 | 2025
Måned: jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec


Onsdag den 03. april 2024, Foredrag Lejre Kunstforening

Åbent: 19:00-21:00

Foredrag ved Frederik Lindsdkov

Entre: Gratis
arrangør: Lejre Kunstforening
kontaktperson: Irene Larsen
tlf: 22184466
email: dehnlarsen@gmail.com


Lørdag den 06. april 2024, Lejres brugt tøj marked 2024

Åbent: 12:00-16:00


Kom og find dit nye yndlingstøj på Lejres brugt tøj marked.
Her sælger Lejreborgere ud af det tøj, de ikke får brugt, så det kan leve videre hos en anden.

Det er både en bæredygtig og billig måde at forny din gardarobe på. Du finder både dame-, herre- og børnetøj.

Åbent kl. 12-16.
Gratis adgang.

Vil du have en stand og sælge familiens brugte tøj?

Sælg det tøj, du ikke længere bruger, og lad det leve videre hos en anden.

Book din stand ved at sende en mail til brugttojmarked@gmail.com (Pris 200kr).
Standen er ca. 2x2 meter og inkluderer et bord og to stole.
Medbring evt. selv tøjstativ, kasser mm.
Du kan sælge både dame-, herre- og børnetøj.


Entre: Gratis
arrangør: Mette Wismann
kontaktperson: Mette Wismann
tlf: 30201109
email: brugttojmarked@gmail.com


Tirsdag den 09. april 2024, Livestreaming foredrag fra AU

Åbent: 18:45-21:00


Domus Felix er vært for livestreaming af Aarhus Universitets 'Offentlige foredrag i Naturvidenskab'

18:45 Kort intro
19:00 – 21:00 livestreaming af foredraget med indlagt pause, derefter er ordet frit.

Gratis og uden tilmelding.

Øl og vand kan købes.

OBS!! Indgang fra baggården. Det forgår i BJÆLKELOFTET.

Med støtte fra CarlsbergFondet udbyder Natural Sciences, Aarhus Universitet, en serie af gratis, offentlige foredrag i naturvidenskab, som livestreames til mere end 300 værter i hele Danmark og også Domus Felix. Det er vi stolte af.

Foredragene tager aktuelle temaer op, og gives af universitetets fremmeste forskere på området på et meget højt kommunikativt og fagligt niveau, hvor de trækker tråde fra fortiden, giver et indblik i den seneste viden, sætter det ind i en nutidig kontekst, og kommer med bud på fremtiden.

Se mere på ofn.au.dk.

Selve livestreamingen varer 2 timer, med en pause og med mulighed for spørgsmål. I Felix tilbyder vi desuden en lille intro og især en outro med mulighed for efterfølgende at snakke sammen om foredraget og emnet, udveksle erfaringer, netværke og nyde en øl eller en vand.

I foråret 2024 er der følgende arrangementer:

- Tirsdag d. 20-02-2024:
* Er parasitter og mikrober vores fjender?
Professor og parasitforsker Peter Lindberg Nejsum fra Aarhus Universitet og professor i evolutionsbiologi Tom Gilbert fra Københavns Universitet vil fortælle om sammenspillet mellem mennesket og de mikrober vi lever i symbiose med – for hvis vi vil forstå mennesket, de sygdomme vi lever med og vores evolutionshistorie bliver vi også nødt til at medregne mikroberne og parasitterne der lever i os.

- Tirsdag d. 27-02-2024:
* Jagten på den perfekte vejrudsigt.
Meteorolog Jesper Eriksen fra DMI og professor i vejr- og klimafysik Eigil Kaas fra Københavns Universitet vil fortælle om det danske vejr, om videnskaben bag hvordan meteorologer kan udarbejde vejrudsigter og hvordan der forskes i at gøre dem endnu bedre.

- Tirsdag d. 12-03-2024:
* Hvor længe kan vi og vores celler leve?
Professor i aldring Tinna V. Stevnsner fra Aarhus Universitet og professor i epidemiologi og biostatistik Kaare Christensen fra Syddansk Universitet vil fortælle om hvorfor og hvordan vores celler og vores kroppe ældes og om der er en grænse for hvor gamle vi mennesker kan blive.

- Tirsdag d. 19-03-2024:
* Bomben.
Lektor i videnskabshistorie Kristian Hvidtfelt Nielsen fra Aarhus Universitet og professor i kernefysik Hans Otto Uldall Fynbo fra Aarhus Universitet vil fortælle om hvordan atombomben blev til og ændrede verden – et krydsfelt mellem fysik, historie og sikkerhedspolitik.

- Tirsdag d. 09-04-2024:
* Ig Nobel Prize
Dette foredrag er en særlig genre, en cocktail af videnskab og humor: oplev fire forelæsere med afsæt i den skøre pris 'Ig Nobel Prize' som er kendt under sloganet 'first laugh, then think'. Du vil først høre prisens stifter, Marc Abrahams, fortælle om prisen og derefter vil tre af prisvinderne præsentere den forskning de fik prisen for. Det er svært i ord at beskrive Ig Nobel Prize – overvej at tage chancen og oplev det. I 2018 havde vi også Ig Nobel Prize på programmet og værternes evaluering faldt i to grupper: nogle fandt det lidt "for mærkeligt ", og andre opfordrede os til at invitere Ig Nobel Prize igen. Se eksempler på disse evalueringer. Og hør her et interview i Radio24syv. Foredraget foregår på engelsk.

- Tirsdag d. 16-04-2024:
* Menneskedyret Homo sapiens.
Professor i sansefysiologi Peter Teglberg Madsen vil fortælle om menneskedyret Homo sapiens og hvordan vi er et tilfældigt resultat af en broget evolutionsproces og er en anatomisk rodebunke med lån af organer fra vores tidlige forfædre. Hør eksempler på at vores adfærd i høj grad er styret af menneskedyrets biologi og forhistorie og ikke vores frie vilje alene. (Foredraget er en opdateret udgave af foredraget "Menneskedyret Homo sapiens" fra foråret 2018).

Entre: Gratis
arrangør: Domus Felix
kontaktperson: Per Nørgård
tlf: 22647274
email: perbnorgaard@gmail.com


Onsdag den 10. april 2024, Den dansk-norske strid om Grønland

Åbent: 19:00-21:30

F o r e d r a g : "Den dansk-norske strid om Grønland".

Thorkild Kjærgaard, tidl. lektor på Grønlands Universitet holder et foredrag om den dansk-norske strid om Grønland 1931-1933, dens forudsætninger, dens forløb og dens eftervirkninger.

Foredraget afholdes i et samarbejde med de to andre lokalhistoriske foreninger og Lejre Bibliotek og Arkiv.

Gratis deltagelse for medlemmer af Lejre Historiske Forening - andre betaler 50 kr ved indgangen.

Entre: kr. 50,00
arrangør: Lejre Historisk Forening
kontaktperson: Hans Jørgen L. Larsen
tlf: 51948867
email: lychlarsen@hotmail.com


Søndag den 14. april 2024, Bankospil

Åbent: 13:00-16:00

Bankospil for alle aldre. Mange gode præmier.

Entre: Gratis
arrangør: Lejre Pensionistforening
kontaktperson: Connie Jensen
tlf: 29425045
email: conjo@mail.dk


Tirsdag den 16. april 2024, Livestreaming foredrag fra AU

Åbent: 18:45-21:00


Domus Felix er vært for livestreaming af Aarhus Universitets 'Offentlige foredrag i Naturvidenskab'

18:45 Kort intro
19:00 – 21:00 livestreaming af foredraget med indlagt pause, derefter er ordet frit.

Gratis og uden tilmelding.

Øl og vand kan købes.

OBS!! Indgang fra baggården. Det forgår i BJÆLKELOFTET.

Med støtte fra CarlsbergFondet udbyder Natural Sciences, Aarhus Universitet, en serie af gratis, offentlige foredrag i naturvidenskab, som livestreames til mere end 300 værter i hele Danmark og også Domus Felix. Det er vi stolte af.

Foredragene tager aktuelle temaer op, og gives af universitetets fremmeste forskere på området på et meget højt kommunikativt og fagligt niveau, hvor de trækker tråde fra fortiden, giver et indblik i den seneste viden, sætter det ind i en nutidig kontekst, og kommer med bud på fremtiden.

Se mere på ofn.au.dk.

Selve livestreamingen varer 2 timer, med en pause og med mulighed for spørgsmål. I Felix tilbyder vi desuden en lille intro og især en outro med mulighed for efterfølgende at snakke sammen om foredraget og emnet, udveksle erfaringer, netværke og nyde en øl eller en vand.

I foråret 2024 er der følgende arrangementer:

- Tirsdag d. 20-02-2024:
* Er parasitter og mikrober vores fjender?
Professor og parasitforsker Peter Lindberg Nejsum fra Aarhus Universitet og professor i evolutionsbiologi Tom Gilbert fra Københavns Universitet vil fortælle om sammenspillet mellem mennesket og de mikrober vi lever i symbiose med – for hvis vi vil forstå mennesket, de sygdomme vi lever med og vores evolutionshistorie bliver vi også nødt til at medregne mikroberne og parasitterne der lever i os.

- Tirsdag d. 27-02-2024:
* Jagten på den perfekte vejrudsigt.
Meteorolog Jesper Eriksen fra DMI og professor i vejr- og klimafysik Eigil Kaas fra Københavns Universitet vil fortælle om det danske vejr, om videnskaben bag hvordan meteorologer kan udarbejde vejrudsigter og hvordan der forskes i at gøre dem endnu bedre.

- Tirsdag d. 12-03-2024:
* Hvor længe kan vi og vores celler leve?
Professor i aldring Tinna V. Stevnsner fra Aarhus Universitet og professor i epidemiologi og biostatistik Kaare Christensen fra Syddansk Universitet vil fortælle om hvorfor og hvordan vores celler og vores kroppe ældes og om der er en grænse for hvor gamle vi mennesker kan blive.

- Tirsdag d. 19-03-2024:
* Bomben.
Lektor i videnskabshistorie Kristian Hvidtfelt Nielsen fra Aarhus Universitet og professor i kernefysik Hans Otto Uldall Fynbo fra Aarhus Universitet vil fortælle om hvordan atombomben blev til og ændrede verden – et krydsfelt mellem fysik, historie og sikkerhedspolitik.

- Tirsdag d. 09-04-2024:
* Ig Nobel Prize
Dette foredrag er en særlig genre, en cocktail af videnskab og humor: oplev fire forelæsere med afsæt i den skøre pris 'Ig Nobel Prize' som er kendt under sloganet 'first laugh, then think'. Du vil først høre prisens stifter, Marc Abrahams, fortælle om prisen og derefter vil tre af prisvinderne præsentere den forskning de fik prisen for. Det er svært i ord at beskrive Ig Nobel Prize – overvej at tage chancen og oplev det. I 2018 havde vi også Ig Nobel Prize på programmet og værternes evaluering faldt i to grupper: nogle fandt det lidt "for mærkeligt ", og andre opfordrede os til at invitere Ig Nobel Prize igen. Se eksempler på disse evalueringer. Og hør her et interview i Radio24syv. Foredraget foregår på engelsk.

- Tirsdag d. 16-04-2024:
* Menneskedyret Homo sapiens.
Professor i sansefysiologi Peter Teglberg Madsen vil fortælle om menneskedyret Homo sapiens og hvordan vi er et tilfældigt resultat af en broget evolutionsproces og er en anatomisk rodebunke med lån af organer fra vores tidlige forfædre. Hør eksempler på at vores adfærd i høj grad er styret af menneskedyrets biologi og forhistorie og ikke vores frie vilje alene. (Foredraget er en opdateret udgave af foredraget "Menneskedyret Homo sapiens" fra foråret 2018).

Entre: Gratis
arrangør: Domus Felix
kontaktperson: Per Nørgård
tlf: 22647274
email: perbnorgaard@gmail.com


Onsdag den 17. april 2024, Generalforsamling

Åbent: 19:00-22:00

Indkaldelse til generalforsamling i foreningen Domus Felix onsdag den 17.april 2024 kl. 19.00

I år byder vi efter arrangementet på let anretning.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning
4. Godkendelse af regnskab
5. Indkomne forslag
6. Fremlæggelse af budget 2024
7. Fastlæggelse af kontingent for 2025
8. Valg af:
a. 3-5 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
Per Gerner Larsen, Per Nørgaard, Hanne Engvang, Nina Pollmann er på valg.

b. Suppleanter for 1 år
c. 2 revisorer for 1 år
d. 1 revisorsuppleant for 1 år
9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden Per Nørgård i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Forslag kan sendes til felix@domusfelix.dk


Entre: Gratis
arrangør: Domus Felix
kontaktperson: Per Nørgård
email: felix@domusfelix.dk


Lørdag den 20. april 2024, Lejre LIVE - KONCERT

Åbent: 20:00-23:00

Lejre LIVE er megastolte over at kunne præsentere en af Danmarks mest efterspurgte korsangere i lille Lejre: Mark Linn!

På en måde behøver Hr. Linn ikke den store præsentation, for du har sikkert hørt ham en milliard gange før, nemlig som sanger i f.eks. Vild med dans-bandet The Antonelli Orchestra. Thomas Helmig bruger sørme også Mark Linn uforskammet meget som sorsanger, faktisk altid.

I Lejre får vi Mark for os selv - som solist - og helt i front! Og han lyder simpelthen bare af en million og er hamrende forførende. Det er egentligt besynderligt, at han ikke er blevet en superstar på egen hånd. Men det bliver han så, hos os, i lille Lejre!

Mark Har lidt af en virtuos med som musikalsk legekammerat, nem ingen ringere end jazzpianisten Søren Møller, der selv er et stort navn i Jazzens verden.

Billet købes via Lejre LIVE: https://www.lejrelive.dk/
Entre: kr. 185,00
arrangør: Lejre Live
kontaktperson: Mathias Grip
tlf: 30254011
email: kontakt@mathiasgrip.dk
internet: www.lejrelive.dk


Onsdag den 24. april 2024, Foredrag om Mongoliet

Åbent: 19:00-21:00

Foredrag om spændende ridning gennem Mongoliet.

Mere information følger.

Gratis deltagelse for medlemmer af Lejre Historiske Forening - andre betaler 50 kr ved indgangen.

Entre: kr. 50,00
arrangør: Lejre Historisk forening
kontaktperson: Lene Adser
tlf: +45 23 44 14 92
email: leneadser@dadlnet.dk


Torsdag den 25. april 2024, Årsmøde - Dagli' Brugsen

Åbent: 18:00-21:30

Information om arrangementet følger, men det bliver noget a'la tidligere år:

Dagli' Brugsen afholder årsmøde og alle medlemmer med ledsager kan deltage. Bestyrelsens beretning og årets aktiviteter samt valg af enkelte nye medlemmer til bestyrelsen.

I forbindelse med årsmødet nyder vi et godt pølsebord.

DANMARKS MEST ØKOLOGISKE DAGLI’BRUGSEN holder årsmøde i Domus Felix torsdag d. 25. april kl. 18.00.

For at deltage skal du have en billet og være medlem af Coop og tilknyttet Dagli’Brugsen Lejre.
Et medlem må tage en ledsager med.

Billetter udleveres i kasse 1 i butikken.

Vi glæder os til at se jer.

Entre: Gratis
arrangør: Dagli'Brugsen Lejre
kontaktperson: Christian Bordinggaard
email: cborcbor@gmail.com


Lørdag den 27. april 2024, Spindetræf for alle

Åbent: 10:00-16:00


Spindetræf for alle.

Tilmelding på : www.gemynthegarn.com

Længes du efter et fællesskab med spinding som omdrejningspunkt?

Om du er nybegynder eller øvet har ingen betydning, alle er velkomne.

Vi mødes med fælles udgangspunkt: at bakke hinanden op, inspirere og blive inspireret og selvfølgelig at spinde sammen.

Vi taler hinanden op og forstår at vi alle er på forskellige læringsstadier- det handler ikke om at være bedre, eller at vide mere end andre, men at samles om det vi holder af, nemlig at skabe.

Vi er bevidste om at vi skaber tråde af fibre imens vi skaber tråde der binder os sammen i et nærende fællesskab.

Der bliver serveret te og kaffe løbende.
Medbring din egen frokost.

Har du ikke din egen spinderok kan du leje en til dagen- obs begrænset antal.

Du har mulighed for at tilkøbe fibre - obs- se fristen for forudbestilling på www.gemynthegarn.com

Entre: Gratis
arrangør: Fria Gemynthe
kontaktperson: Fria Gemynthe
tlf: 31 25 88 16
email: fria@gemynthegarn.com
internet: www.gemynthegarn.com


Lørdag den 27. april 2024, Åben Repair Café

Åbent: 10:00-12:00

Så er der håb for at få repareret defekte ting og sager, som du ellers ville have smidt ud.

Du finder os i Domus Felix (I FLØJEN, hvis SALEN er optaget)

Der er kaffe/the på kanden, så kig gerne forbi og hils på de dygtige fixere.

Repair Café Lejre By holder åbent sidste lørdag hver måned kl.10-12 (med få undtagelser).
OBS OBS i marts er åbningsdagen 23.marts i stedet for 30.marts (pga. Påsken).

Repair Café er et bæredygtigt udviklingskoncept, hvor frivillige ildsjæle hjælper lokale borgere med at reparere defekte genstande, som ellers var blevet smidt ud.
Vi giver livet tilbage til din mobiloplader, syr flængen i din skjorte, får din brødrister til at riste igen, eller trækker nye ledninger i din gamle lysekrone osv osv.

Og al hjælp er gratis – og du er selv med i processen.

Din Repair Café vil være med til at reducere affald, ændre forbrugsmønstre og skabe viden om og lyst til grøn omstilling.

Vi glæder os til at se dig.
Bedste hilsner Repair Café Lejre By

Entre: Gratis
arrangør: Repair Café Lejre By
kontaktperson: Marianne Witzel - Carsten Møller
tlf: 25391801
email: repaircafe.lejre@gmail.com


Søndag den 28. april 2024, Korworkshop

Åbent: 10:00-16:00

For medlemmer

Entre: Gratis
arrangør: Roskilde Studiekor
kontaktperson: Ingrid Hostrup Petersen
tlf: +4525119776
email: ingridhostrup@gmail.com
internet: www.roskilde-studiekor.dk


Spis-i-Felix...

Kommende arrangement er torsdag d.15.februar kl.18. Tilmelding til spisifelix@gmail.com senest 12.februar.

Klik her for mere info...