Vedtægter for foreningen Domus Felix


Se vedtægterne her.

Musik aften i Felix

Musik i Det Gamle Mejeri - Domus Felix - Walther med Band. Musikken starter kl.19.30 (adgang fra kl.19). Billet ved ankomst. 125 kr - Felix medlem 100 kr.